Jak jsme si udělali čarodějnici

Jak jsme si udělali čarodějnici

Blíží se 30. duben, kdy na mnoha místech v Česku už tradičně probíhají slavnosti pálení čarodějnic. Rozhoří se větší i menší ohně, opékají se špekáčky, někdy se v plamenech symbolicky upálí podomácku vyrobená čarodějnice. V dnešní době "čarodky" vnímáme hlavně jako společenskou akci spojenou s vítáním jara.

Ale jak tomu bylo dřív? Víte, z čeho tato tradice vznikla?

Už od dávných dob lidé věřili, že v některé dny mají nadpřirozené síly větší moc než jindy. To platilo i o noci ze 30. dubna na 1. května, které se říkalo "Noc čarodějnic" nebo také Valpružina noc (podle svaté Valprugy, která je považována za ochránkyni před čáry a kouzly).

V hlubokých lesích podle pověr v tomto čase rozkvétá zlaté kapradí, které dokáže otevírat cesty k pokladům. V tuto dobu se také všechny čarodějnice mají slétat na čarodějnický rej. Čarodějnice při reji hodují, čarují a povídají si o tom, jak se jim za dobu, co se neviděly, dařilo pokoušet lidi.

Na obranu před čarodějnicemi, které mohly škodit drůbeži, dobytku i lidem, se na kopcích pálily ohně, které měly zlé živly odehnat.

Na pálení čarodějnic navazuje tradice stavění máje, kdy svobodní mládenci v noci na 1. května postavili u domů svobodných dívek ozdobené břízky. Společná velká máj se stavěla na návsi a druhý den se pod ní uspořádal veselý průvod s hudbou a tancem. Lidé tak vítali příchod jara a nový život.

My jsme si jednu takovou čarodějnici doma vyrobili! Byla to legrace a Klárka s Aduš se při tvoření zapojily víc než u naší podzimní lišky. Chtěli jsme udělat velikánskou čarodku, větší než holky, a tak jsme ji nakonec dělali natřikrát. Ale povedla se nám, co myslíte?

Kdybyste si taky podobnou chtěli udělat, budete potřebovat hlavně hodně velký kartón, ideálně z krabice od nábytku. Nejdřív jsme si udělali základní obrys čarodějnice. Klárka pak udělala oči, korále, náušnice a čepici.

Pak přišla činnost u holek jednoznačně nejoblíbenější - trhání krepáku! Ten jsme pak nalepili jako šaty. Taky jsme nastříhali a nalepili bavlnky jako vlasy a protože každá správná čarodějnice má svoji kočku, Klárka vyrobila ještě i tu.

No a teď to nejdůležitější! Tuhle čarodku pálit nebudeme...

...ale dneska ráno (28. dubna) jsme ji umístili na brněnských Hádech, aby dělala radost. Třeba ji tu potkáte na vaší jarní procházce :) Večer pak čarodějnici samozřejmě zase sklidíme.

A kde přesně ji najdete? Tady!